Regulamin

Nocna Wataha 2019

I ORGANIZATORZY:

1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU

42-221 Częstochowa, ul. Dzierżonia 4

tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 15:00)

 1. Współorganizatorzy:
  Gmina Olsztyn

CHRONOSPORTS sp. z o.o.

 

II PATRONAT HONOROWY:

Tomasz Kucharski – Wójt Gminy Olsztyn

 

III CELE:

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
 2. Promocja Gminy Olsztyn – samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich mieszkańców
 3. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnej społeczności
 4. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich
 5. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży
 6. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia

fizycznego i psychicznego

 

IV TERMIN I MIEJSCE:

 1. Wszystkie biegi odbywają się w PIĄTKI.
 2. Terminy biegów:

2.1. – ZIMA – 25 stycznia 2019

2.2. – WIOSNA – 26 kwietnia 2019

2.3. – LATO – 19 lipca 2019

2.4. – JESIEŃ – 18 października 2019

 1. Miejsce – Parking – początek ścieżki rowerowo-rolkowej na końcu ulicy Bugajskiej
  w Częstochowie

GPS: 50.759864, 19.197122

(dojazd DK 46 – kierunek Jędrzejów – (Olsztyn, Janów))

 1. Ramowy harmonogram

19:00 – 20.30 – Praca Biura Zawodów

20:45 – Otwarcie imprezy

21.00 – Wspólny start biegów

23:00 – Zamknięcie trasy Biegów i Dekoracja

 

V DYSTANSE:

 1. Bieg przełajowy na dystansie 5 km / 10 km / 15 km

 

 

 

 

VI TRASA:

Obejmuje nawierzchnię gruntowo-piaszczystą i obszary leśne. Trasa oznakowana co 1 km. Nie posiada atestu PZLA. Mapa trasy zostanie udostępniona przez Organizatora na stronie biegu (www.nocnawataha.pl) na 7 dni przed każdą rundą.

Bieg na 15 km – 3 pętle

Bieg na 10 km – 2 pętle

Bieg na 5 km – 1 pętla

 

DO UDZIAŁU W BIEGU WYMAGANE JEST POSIADANIE LATARKI (najlepiej czołówki). Trasa biegu nie jest oświetlona.

 

Limit czasu dla wszystkich dystansów: 2h 00min.

 

VII KATEGORIE i KLASYFIKACJA na rundach:

 

 1. Bieg na 15 km

– Open Kobiet

– Open Mężczyzn

 1. Bieg na 10 km

– Open Kobiet

– Open Mężczyzn

 1. Bieg na 5 km

– Open Kobiet

– Open Mężczyzn

 

VIII KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA cyklu:

 

OPEN Kobiet / OPEN Mężczyzn – 15 KM

OPEN Kobiet / OPEN Mężczyzn – 10 KM

OPEN Kobiet / OPEN Mężczyzn – 5 KM

OPEN Kobiet / OPEN Mężczyzn – MIX 5 + 10 + 15 km

 

KATEGORIE WIEKOWE cyklu na dystansach 5 / 10 / 15 km

K1 / M1 – do 19 lat

K2 / M2 – 20 – 29 lat

K3 / M3 – 30 – 39 lat

K4 / M4 – 40 – 49 lat

K5 / M5 – 50 i więcej lat

 

Aby zostać sklasyfikowanym w cyklu rocznym należy wziąć udział w minimum jednym biegu.

Aby zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji MIX należy wziąć udział minimum w 3 biegach (po jednym na każdym dystansie)

O zwycięstwie w cyklu decyduje:

W klasyfikacji 15 KM / 10 KM / 5 KM

– suma punktów uzyskanych za TRZY najlepsze starty

– w przypadku równiej ilości punktów – suma czasów (mniejsza wygrywa)

W klasyfikacji MIX

– suma punktów uzyskanych za TRZY starty (po jednym na każdym dystansie)

– w przypadku równiej ilości punktów – suma czasów (mniejsza wygrywa)

punktacja wg tabeli zamieszczonej na końcu regulaminu.

 

W klasyfikacji kategorii wiekowych:

– suma punktów uzyskanych w 3 najlepszych startach.

Punkty przyznawane wg zasady:

Zwycięzca: N+1 pkt

Kolejni zawodnicy: N+1-miejsce pkt

 

Przykład: w przypadku startu 5 zawodników w kategorii

m-ce 1 2 3 4 5
Pkt 6 4 3 2 1

 

W przypadku startu 20 zawodników: 1 otrzyma 21 pkt, 2 – 19 pkt, 3 – 18 pkt,… 20 – 1 pkt

 

Ostatni zawodnik zawsze otrzymuje 1 pkt.

Punkty liczone tylko dla zawodników sklasyfikowanych na dystansie.

Obowiązkiem zawodnika jest sprawdzenie czy podał właściwy rok urodzenia.

 

IX KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA cyklu:

Do klasyfikacji drużynowej zaliczane są czasy BRUTTO trzech (3) najlepszych osób po jednej (1) osobie na każdym dystansie.

Suma czasów stanowi podstawę stworzenia klasyfikacji na rundzie.

 

Punktacja drużynowa – ranking wg uzyskanych czasów brutto:

miejsce pkt miejsce pkt miejsce pkt
1 40 5 24 9 12
2 35 6 21 10 9
3 30 7 18 11 6
4 27 8 15 12 i dalsze 3

dodatkowo za każdą osobę powyżej 3 (trzech) drużyna otrzymuje 1 (jeden) punkt.

W całym cyklu do klasyfikacji liczą się wszystkie cztery rundy.

Nie ma możliwości zmiany przez zawodnika drużyny w trakcie trwania cyklu.

X POMIAR CZASU:

Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów jednorazowych
i zwrotnych. Oficjalnym czasem biegów jest czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, chip zwrotny należy przymocować do buta wplatając go w sznurówki. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 godziny od publikacji w tym czasie można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych.

Wyniki dostępne będą na stronie www.wynikionline.pl

 

Po biegu zwracamy na mecie lub w biurze zawodów otrzymany chip zwrotny.

Brak chipa lub jego uszkodzenie to opłata 20 zł.

 

XI PRAWO UCZESTNICTWA:

 1. Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach

sportowych, jak i amatorów. Limit Uczestników wynosi 300 osób na biegi 5 / 10 / 15 km.

 1. W biegu na 5 km udział mogą wziąć osoby w wieku 8 lat i starsze

W biegu na 10 km udział mogą wziąć osoby w wieku 14 lat i starsze

W biegu na 15 km udział mogą wziąć osoby w wieku 16 lat i starsze

 1. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo

w Biegu (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna

prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości). Wzór zgody dostępny na stronie biegu.

 1. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu. Organizator nie ubezpiecza

uczestników.

 1. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 2. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Każdy z uczestników może wystartować na JEDNYM wybranym przez siebie dystansie. Nie ma możliwości wielokrotnej klasyfikacji.

 

Uczestnicy niepełnoletni startują w biegu z opiekunem (minimum 18 lat).

 

XII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biurozawodow.pl od dnia 16 listopada 2018 r.
 2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy:

W dniu zawodów – w BIURZE ZAWODÓW – Parking przy ścieżce rowerowo pieszej – Odrzykoń w godzinach 19:00 – 20:30.

 1. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń do udziału w Biegu Organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.
 2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.
 3. Każdy z Uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed Biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
 4. Wysokość opłaty startowej:

 

I termin:

12.04.2019

05.07.2019

04.10.2019

II termin:

24.04.2019

17.07.2019

16.10.2019

W DNIU BIEGU
Bieg 5 / 10 / 15 km 40,00 50,00 80,00
+ koszulka 25,00 30,00 40,00
+ komin (chusta) 25,00 40,00
+ stojak na medale 40,00 80,00

 

Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto:

MIASTO SPORTU

 1. Dzierżonia 4; 42-221 Częstochowa

Alior Bank: 37 2490 0005 0000 4500 6524 5404

Tytułem:

NW19/1 – dystans – imię i nazwisko

 

 1. Opłaty dokonane bez zgłoszenia będą zwracane pomniejszone o koszty wykonania przelewu (2,00 zł)
 2. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zgłoszenia do 7 dni przed zawodami – istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na kolejną rundę.
 4. Przeniesienie opłaty na innego uczestnika (start za kogoś) = opłata manipulacyjna 10 zł.
 5. Osoby chcące otrzymać fakturę / rachunek za udział w biegu proszone są o przesłanie takiej informacji na adres klub@miastosportu.pl
 6. W ramach wpisowego organizator zapewnia m.in.:

– wyjątkową nocną atmosferę biegu

– elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów

– pamiątkowy medal

– nagrody dla najlepszych na rundzie oraz w całym cyklu

– kawa / herbata / woda + poczęstunek

 

XIII BIURO ZAWODÓW:

Parking – początek ścieżki rowerowo-rolkowej na końcu ulicy Bugajskiej w Częstochowie

GPS: 50.759864, 19.197122

(dojazd DK 46 – kierunek Jędrzejów – (Olsztyn, Janów))

Biuro czynne w godzinach 19:00 – 20:30

 

XIV NAGRODY NA RUNDZIE:

 1. W klasyfikacji OPEN Kobiet / OPEN mężczyzn na każdym dystansie nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca

(dyplomy, upominki od sponsorów)

 1. Wszyscy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

 

XV NAGRODY W CYKLU:

            OPEN Kobiet 15 KM / OPEN Mężczyzn – 15 KM

1 miejsce – nagroda finansowa 500 zł + statuetka i dyplom

2 miejsce – nagroda finansowa 400 zł + statuetka i dyplom

3 miejsce – nagroda finansowa 300 zł + statuetka i dyplom

 

            OPEN Kobiet 10 KM / OPEN Kobiet – 10 KM

1 miejsce – nagroda finansowa 400 zł + statuetka i dyplom

2 miejsce – nagroda finansowa 300 zł + statuetka i dyplom

3 miejsce – nagroda finansowa 200 zł + statuetka i dyplom

 

            OPEN Kobiet – MIX / OPEN Mężczyzn – MIX

1 miejsce – nagroda finansowa 400 zł + statuetka i dyplom

2 miejsce – nagroda finansowa 300 zł + statuetka i dyplom

3 miejsce – nagroda finansowa 200 zł + statuetka i dyplom

 

            OPEN Kobiet – 5 KM / OPEN Mężczyzn – 5 KM

1 miejsce – nagroda rzeczowa + statuetka i dyplom

2 miejsce – nagroda rzeczowa + statuetka i dyplom

3 miejsce – nagroda rzeczowa + statuetka i dyplom

           

            KATEGORIE WIEKOWE

1 miejsce – nagroda rzeczowa + statuetka i dyplom

2 miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

3 miejsce – nagroda rzeczowa + dyplom

 

            DRUŻYNOWA

1 – 6 miejsce – statuetka + dyplomy dla wszystkich członków drużyny

 

Osoby nagrodzone w kategoriach OPEN M i OPEN K na dystansach 5, 10 i 15 km dodatkowo otrzymają pakiet startowy na cały cykl NOCNA WATAHA 2020.

 

Pula nagród może ulec zmianie do czasu dekoracji 🙂

Nagrody Finansowe wypłacane będą przelewem na podstawie oświadczenia złożonego przez nagradzane osoby.

 

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA CYKL ODBĘDZIE SIĘ W STYCZNIU 2020 ROKU

 

XVI RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU z siedzibą
  w Częstochowie.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem klub@miastosportu.pl

 

 1. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– wykonanie umowy – czyli udział w Nocna Wataha 2019

– świadczenie usług droga elektroniczną

– obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora

– przygotowanie numerów startowych

– przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji

– przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)

– umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom

– wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych

– przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom

– w celach wynikających z prawnych interesów Stowarzyszenia

– przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach

 

 1. Czy potrzebne nam są Twoje dane?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział w cyklu Nocna Wataha 2019.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony nocnawataha.pl oraz udziału w zawodach.

Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych – szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i statystycznych.

 

 1. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Za zapisy internetowe odpowiada firma CHRONOSPORTS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostepne w tym publikowane na stronie internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach internetowych w tym w mediach.

 

 1. Masz prawo do wniesienia żądania:

– dostepu do Twoich danych osobowych

– ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania

Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.

Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 

 1. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

XVII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne
 2. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury

osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją

Organizatora.

 1. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,

środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas Biegu pod warunkiem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie bez zwrotu uiszczonej opłaty startowej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 3. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres CHRONOSPORTS sp. z o.o. ul. Dzierżonia 4 42-221 Częstochowa
 4. Organizator nie prowadzi depozytu.
 5. Organizator nie zapewnia natrysków po biegu.
 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

Informacji dodatkowych udziela:

Łukasz Maletz

tel: 606 233 313 (poniedziałek – piątek, w godzinach 9:00 – 15:00)

 

TABELA PUNKTACJI

 

miejsce punkty miejsce punkty miejsce punkty
1 100 26 45 51 20
2 90 27 44 52 19
3 80 28 43 53 18
4 75 29 42 54 17
5 70 30 41 55 16
6 65 31 40 56 15
7 64 32 39 57 14
8 63 33 38 58 13
9 62 34 37 59 12
10 61 35 36 60 11
11 60 36 35 61 10
12 59 37 34 62 9
13 58 38 33 63 8
14 57 39 32 64 7
15 56 40 31 65 6
16 55 41 30 66 5
17 54 42 29 67 4
18 53 43 28 68 3
19 52 44 27 69 2
20 51 45 26 70 i dalsze 1
21 50 46 25  
22 49 47 24  
23 48 48 23  
24 47 49 22  
25 46 50 21  

Regulamin aktualny na dzień 26.01.2019